Керівні органи Громадскої Спілки

Найвищим керівним органом ГС ЧОР є конференція членів спілки.

Виконавчим органом є Рада Спілки.

Голова Ради спілки та члени Ради обираются на загальних зборах  (конференції) один раз на 2 роки.

На конференції, яка пройшла 14 листопада 2015 року були обран:

Голова Ради – Жук Валерій Володимирович (UR5CN)      тел. 050 656 23 92

та наступні члені Ради:

  • Якубовський Валерій Янович (US6CQ) – секретар ради
  • тел. 066 634 77 52,
  • Кононенко Павло Олексійович (US0CD) – член ради
  • тел. 050 917 16 93
  • Шевченко Валерій Олексійович (UT7CR) – член ради
  • тел. 097 447 32 52
  • Третьяк Костянтин Олександрович (UT5CL) – член ради

У випадках прийняття важливих рішень, але які не є виключно у компетенції конференції – скликаєтся розширена Рада клубу за участю представників з адміністративних районів Черкаської області.